do kasy suma: 0,00 zł
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Pasmanterii. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Pasmanterii Pasja Klient powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony www.nietylkoszydelko.pl.

 

I Administrator

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony  www.nietylkoszydelko.pl jest Katarzyna Grymuza prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pasja Katarzyna Grymuza wpisana do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7142018367, Regon 383269053, Skrobów 56 21-100 Lubartów
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

II Cele przetwarzania Danych Osobowych

 1. Świadczenie usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Klienta, aż do momentu likwidacji Konta  na żądanie Klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży Towarów za pośrednictwem strony  www.nietylkoszydelko.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3. Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z prawa podatkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. Prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na przetwarzaniu Danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 5. Prowadzenie przez Administratora marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 6. Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

III Dobrowolność podania Danych Osobowych

 1. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 2. Podanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu założenia konta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
 3. Zgodę na przetwarzanie Danych osobowych można cofnąć, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod podanym na stronie www.nietylkoszydelko.pl adresem e-mail
 4. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 1. Użytkownik strony www.nietylkoszydelko.pl  ma prawo do dostępu dotyczących go danych osobowych, ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych Osobowych
 2. Użytkownikowi któremu dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
 3. Administrator prosi o kontakt, jeśli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw. Dane kontaktowe podane są w zakładce "Kontakt"

V Bezpieczeństwo Danych Osobowych

 1.  Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

VI Polityka cookies

 1. Informacje dotyczące ciasteczek zawarte są w stopce w zakładce "Polityka cookies"

VII Postanowienia Końcowe

 1. Administrator może udostępniać dane następującym zewnętrznym podmiotom :
  1. uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości; Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa,
  2. realizującym dostawę zamówienia,
  3. dostarczającym oprogramowanie strony internetowej,
  4. biuro rachunkowe oraz dostawca oprogramowania księgowego,
  5. realizującym usługi statystyczne, marketingowe oraz poczty elektronicznej
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, które wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie www.nietylkoszydelko.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl